Voorbeeld
Home ] Up ] Enkele Produkten ] [ Voorbeeld ] De machine ] Origineel ]

rainblin.gif (4535 bytes)

© copyrights Frank, 2000

 

Home
Up

E-mail:mail.gif (15093 bytes)

My URL: http://surf.to/FVe

V3-URL

I got it for free at http://come.to

button88x31.gif (2210 bytes)

Best viewed in screenmodus 800*600

 ie4get.gif (7090 bytes)

Last updated:

17-07-01

==================

 

deur.gif (29006 bytes) Om een idee te geven hoe een produkt gemaakt wordt, wordt hier een voorbeeld gegeven van de fabrikage van freesmallen en de montage van een tweepuntssluiting.

De freesmallen zullen uiteindelijk dienen om sluitplaten en sluitkommen in een kozijn te frezen. Aangezien het gaat om meerpuntssluitingen (meervoudige sloten, volgens SKG** ® norm), is het zeer belangrijk dat de montage van de sloten en sluitkommen zeer nauwkeurig uitgevoerd wordt.

mallen.jpg (6663 bytes)

De drie mallen voor de sluitkom:

slotplaat (onder), diepe deel van sluitkom (midden)en ondiepe deel van sluitkom.

Voor het frezen wordt gebruik gemaakt van een copieerflens.

Leuk detail: de sloten in de deuren moeten geheel ingefreesd worden. Daarvoor heb ik geen gebruik gemaakt van mallen, maar heb ik de gehele deur "in de freesmachine" gestopt. Zo wordt in één keer en op zeer nauwkeurige wijze een slot in een deur gemaakt! Op de foto links is de meerpuntssluiting gemonteerd (tweepuntssluiting Nemef 3960/02, DIN rechts naar binnen).

Voordat er fysiek een bewerking door de machine uitgevoerd wordt, moeten eerst alle bewegingen vastgelegd worden. Dat gebeurt door een tekening met een willekeurig tekenpakket (dat werkt met vectoreenheden) te maken en daarna te "printen naar bestand". Dan is het werkstuk in digitale vorm vastgelegd.

Dit printbestand is een HPGL bestand. Daarmee zijn ook de beperkingen aangegeven: de resolutie/nauwkeurigheid (ca. 0,025mm). Dit komt trouwens overeen met een resolutie van 1016dpi(!). De mechanische resolutie bedraagt 0,0125mm (2032dpi).

Daarnaast kan HPGL geen dieptes aangeven. Mijn machine is dus ook momenteel "2½-dimensionaal". Daar bedoel ik mee dat per penkleur van een HPGL-plotter (1 t/m 8) een verschillende diepte en/of bewerkingssnelheid aangegeven kan worden. Een echte 3-D machine is het qua hardware wel, alleen de software nog niet. Maar momenteel ben ik een beetje "programmeer-moe".

Het HPGL-bestand wordt vervolgens vertaald via mijn softwarepakket, dat in feite rechtstreeks de motoren aanstuurt. Juist dit aspect maakt de machine relatief goedkoop, omdat er geen aparte besturings-hardware noodzakelijk is.

Om de machine daadwerkelijk de bewegingen volgens het HPGL bestand uit te laten voeren, moet het alleen nog even vertaald worden.

Kleur Diepte Aktie:     Tijd:    Overige parameters:          v1.4
      [mm]   Groep 1/2  0:14:34  Groep 3:

1      2.00  Max speed  0:17:18  Startdiepte        10.00 [mm]
2      6.00             0: 5:17  Vrijloophoogte      1.00 [mm]
3      6.00             0: 4:22  Maximale aanzet Z   5.00 [mm]
4      6.00             0: 5: 7  Centerpoint X     506.25 [mm]
5      0.00             0: 0: 0  Centerpoint Y     512.50 [mm]
6     17.00             0: 0:21  Scale       0.0250000000
7     17.00             0:13:33  Hoofdmotor uit x/y>  500 [mm]
8      0.00             0: 0: 0  
Groep 4:
9      0.00  Z-feed     0:28:14  File in    : ..\MALREBI\MAL0.plt
10     0.00  A+ B-      0: 4:10  File out   : ..\MALREBI\MAL0.asc
11     0.00  B+ A-      0: 4:10  Config file: ..\MALREBI\MAL0.cfg
12     0.00  C+         0: 0: 0  Dconfig dir: ..\SLOT\MALREBI\
13     0.00  C-         0: 0: 0 
14     0.00  D+         0: 0:21 
WERKGEBIED
15     0.00  D-         0: 0: 0  X   0.00   Y   0.50
16     0.00  Pause      0: 0: 0    947.47      97.47
               
Totaal: 1:37:29
Onbekende commando's:

Waarden wijzigen [y/N]N

Einde conversie. Druk op een toets om verder te gaan...

Textscreendump van de vertaalsoftware © copyrights Frank, 1998

Na het vertalen wordt de freesmachine opgestart en dan is het alleen nog maar wachten, totdat de bewerkingen zijn uitgevoerd....

back.gif (2620 bytes)

next.gif (2611 bytes)